முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 10 – – ‘21-ஆம் நூற்றாண்டில் திருவள்ளுவர்’ )” – 24.01.2020
முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 9 – – ‘சிகரம் தொடு’ )” – 20.09.2019
முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 8 – ‘முத்தமிழ்க்கலைகள்’)” – AVIT- 30.07.2019
முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 7 – “‘திருக்குறள் செம்மல்’ ந.மணிமொழியனார் பிறந்தநாள் விழா”)” – AVIT- 25.03.2019
ஆறுபடைவீடு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை சார்பில்
‘திருக்குறள் செம்மல்’ ந.மணிமொழியனார் முத்தமிழ் ஆயம் துவக்க விழா 19 பிப்ரவரி 2019 செவ்வாய் அன்று நடைபெற்றது
 
ஆறுபடைவீடு தொழிற் நுட்பக் கல்லூரி மற்றும் கலை அறிவியல் கல்லூரிகளின் சார்பில்
திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் முத்தமிழ் ஆயம் இரண்டாம் ஆண்டு விழா
எம்பவர் 2019 விழாவும்; பிப்ரவரித் திங்கள் 02.02.2019 அன்று நடைபெற்றது
உலகத் திருக்குறள் பேரவையின் சார்பில் தலைவர் கார்த்திகேயன் மணிமொழியன் தலைமையில், உலகத்தின் பேராசான் திருவள்ளுவர் தினத்தை முன்னிட்டு மாலையிட்டு மரியாதை – 16.01.2019
திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி, மதுரை – 13.11.2018
முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 5)” – AVIT- 24.08.2018
முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 4)” – AVIT- 20.07.2018
முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 3)” – AVIT- 20.04.2018
முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 2)” – AVIT- 22.03.2018
முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “நாட்டுப்புற இசை விழா” – AVIT- 10.03.2018
முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 1)” – AVIT- 23.02.2018

 

775total visits,4visits today