“நிலைத்தது நிலையாமை!  – திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் – புதினம் – மே 2018
“வழிகாட்டும் வாழ்வியல் நூல்”  – திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் – புதினம் – ஏப்ரல் 2018
தமிழை விரும்பிப் படித்த “உலக உத்தமர் காந்தியடிகள்” – திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் – புதினம் – மார்ச் 2018
இலக்கியச் சிந்தனைகள் “இசைபடவாழ்” – திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் – புதினம் – பிப்ரவரி 2018
திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் முத்தமிழ் ஆயம் தொடக்கவிழா – வெற்றிமுனை – டிசம்பர் 2017
நெஞ்சில் நிறைந்தவர் நினைவில் வாழ்கிறார் திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் – வெற்றிமுனை – நவம்பர் 2017
திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் அறக்கட்டளை தொடக்க விழா – தினமணி – 21 நவம்பர் 2017
திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் முதலாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் – தினமணி – 14 நவம்பர் 2017

268total visits,2visits today