அழைப்பிதழ் –  உலகத்திருக்குறள் பேரவை பொன்விழா ஆண்டு திருக்குறள் திருவிழா – 25th & 26th March, 2023
அழைப்பிதழ் –  திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் முத்தமிழ் ஆயம் ஆறாம் ஆண்டு விழா – 26.11.2022
அழைப்பிதழ் –  திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் அவர்களின் மூண்றாம் ஆண்டு நினைவு மருத்துவமுகாம் (இலவச கண் பரிசோதனை முகாம்), கொட்டகுடி கிராமம் – 10.11.2019
அழைப்பிதழ் –  திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் அவர்களின் மூண்றாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் – 13.11.2019
அழைப்பிதழ் –  முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 9) – ‘சிகரம் தொடு’ – 20.09.2019
அழைப்பிதழ் –  முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 8) – ‘முத்தமிழ்க்கலைகள்’ – 30.07.2019
அழைப்பிதழ் –  முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 7) – ‘திருக்குறள் செம்மல்’ ந.மணிமொழியனார் பிறந்தநாள் விழா – 25.03.2019
அழைப்பிதழ் –  உலகத் திருக்குறள் பேரவை மதுரை நடத்தும் திருக்குறள் திருவிழா – 23,24.03.2019
அழைப்பிதழ் –  திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு மருத்துவமுகாம், கொட்டகுடி கிராமம்- 09.12.2018
அழைப்பிதழ் –  திருக்குறள் செம்மல் ந.மணிமொழியனார் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் – 13.11.2018
அழைப்பிதழ் –  முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 6) – முத்தமிழின் சுவையும் மேன்மையும்” – AVIT- 26.10.2018
அழைப்பிதழ் –  முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 4)” – AVIT- 20.07.2018
அழைப்பிதழ் – முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 3)” – AVIT- 20.04.2018
அழைப்பிதழ் – முத்தமிழ் ஆயம் வழங்கும் “இலக்கியப்பதாகை ( பறப்பு 2)” – AVIT- 22.03.2018
 

 

2125total visits,2visits today